Hvordan ændrer du din situation ...

For at en ændring kan finde sted - må du blive opmærksom på, hvordan du agerer lige nu, og samtidig have et ønske om at bevæge dig et nyt sted hen - en bevidsthed og en bevægelse. Jeg er med i processen, og undervejs finder vi de gode løsninger.

ERGOWISE  •  Ann Karin Vestergaard  •  4000 Roskilde  •  akv@ergowise.dk   •  Telefon 40 27 02 20